Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Seminerleri 7 İlde Tamamlandı
21 Mayıs 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin takdirleri ve himayelerinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 30 pilot ilde gerçekleştirilecek olan “Sıfır Atık Geleceğe Değer Kattık Seminerleri”nin beş, altı ve yedinci etkinlikleri 17 Nisan 2018 tarihinde Adana’da, 8 Mayıs 2018 tarihinde Trabzon’da ve 11 Mayıs 2018 tarihinde İzmir İllerinde gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları, sunumlar, sahnelenen skeçler, proje konusunda yapılmış kısa filmler ve her ilde gerçekleşen sokak röportajları ile şekillenen seminer programlarına büyük ilgi ve katılım gerçekleşti.

Seminerlerde, daha temiz ve sağlıklı bir gelecek için atıklarımızın kontrol altına alınması, uygun şekilde yönetimlerinin sağlanması konusunda başlatılmış olan Sıfır Atık Projesinin ülkemiz için önemi, buna katkı sağlamak ve destek olmak noktasında bilincin oluşmasının önemi, atıkların çevreye atıldıklarında verecekleri zararların yanı sıra, değerlendirildiklerinde sağlayacakları faydaların da göz önünde bulundurulması gerektiği hususları üzerinde duruldu.

Gerek Bakanlığın kurmuş olduğu standda gerekse de yetkilendirilmiş kuruluşların kurdukları standlarda bilinçlendirici görseller ve materyaller dağıtıldı ve açılan resim sergisi gezildi.